Ekshumacja

Ekshumacja: Warszawa i okolice

ekshumacja WarszawaEkshumacja jest procesem wydobycia szczątków zmarłego z dotychczasowego miejsca spoczynku. Wykonanie tego zadania bywa konieczne z różnych powodów – np. na potrzeby śledztwa prowadzonego przez prokuraturę czy postępowania sądowego czy z uwagi na likwidację cmentarza. Najczęściej jednak przyczyną jest chęć przeniesienia zwłok bliskiej osoby do innego grobu. Dom Pogrzebowy Memorial w ramach oferowanych usług pogrzebowych wykonuje ekshumacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na jakich zasadach może się odbyć ekshumacja?

Ekshumacja – z uwagi na swój charakter – jest procesem ściśle regulowanym przez prawo. Przepisy, w oparciu o które działają zakłady pogrzebowe to: ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Z 2001 r., Nr 153 poz. 1778). Zgodnie z ich zapisami ekshumacja:

  • może zostać przeprowadzona wyłącznie w okresie między 16 października a 15 kwietnia, zawsze we wczesnych godzinach porannych (w innych, uzasadnionych przypadkach inspektor sanitarny musi udzielić dodatkowego pozwolenia),
  • może być wykonana wyłącznie za zgodą inspektora sanitarnego – Sanepid musi wydać stosowną decyzję administracją,
  • musi się odbyć pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Sam proces ekshumacji może przebiegać na różne sposoby – zależnie m.in. od czasu, jaki upłynął od złożenia ciała do grobu oraz typu pochówku. Jeżeli ciało zdążyło już ulec mineralizacji (co następuje najczęściej po ok. 10 latach od pogrzebu), jest wraz z resztkami trumny umieszczane w specjalnej trumnie ekshumacyjnej i transportowane na nowe miejsce pochówku. W przypadku, gdy mineralizacja nie nastąpiła, konieczne jest zastosowanie na czas transportu specjalnej skrzyni ekshumacyjnej.

Koszty ekshumacji zależą zarówno od charakteru grobu, czasu, jaki upłynął od pochówku, jak i opłat administracyjnych i są ustalane przez nasz dom pogrzebowy indywidualnie z każdym klientem.